glennmollergren

Senaste inläggen

Av glenn möllergren - 1 juli 2010 11:51

Lollo låstes in för att hon är "zigenare"

 

  

nnn Tonårstjejen Lollo hade misshandlats i åratal av sin pappa. När familjen flyttade till Karlshamn anmälde skolpersonalen att hon och hennes syster var blåslagna och sade att pappan hade slagit henne. Det tog månader innan socialen överhuvudtaget reagerade.

När den väl gjorde det var det som om det var Lollo, och inte pappan, som var problemet. Efter ett kort omhändertagande fick Lollo flytta hem igen. Misshandeln fortsatte men när Lollos skulle tas omhand igen låste kommunen istället in henne - med hänvisning till att hon är "zigenare" och förtydligar med att Lollo lever enligt "romsk tradition". Detta, tillsammans med att hon hade "rymt och snattat", anges alltså som orsaken till att Lollo skulle låsas in tillsammans med brottslingar och narkomaner på en av Sveriges tyngsta, och mest kritiserade, ungdomsinstitutioner - kommunens ansökan om denna placering hittar du här.


Samma sak händer ett par månader senare, denna gång med hänvisning till att Lollo är av "romsk härkomst". Även denna anmälan finns här.

Lollo fick veta allt detta under våren 2010, tre år efteråt. Och hon är mycket kritisk till socialtjänstens hanterande:


- Det var så att de inte trodde på mig. De tyckte att de tvungna att testa först om jag blev misshandlad, säger Lollo.Karlshamns kommun säger idag att det var ett misstag att hantera ärendet såhär. Men detta har inte framförts offentligt eller meddelats Lollo. Inget ansvar har ännu utkrävts.

Här finns ett tv-reportage om Karlshamns kommuns behandling av Lollo.


Karlshamns roll när det gäller Lollos ärende har hittills framstått som korrekt, kanske till och med ädel. Kommunen visade ett stort engagemang för att hindra utvisningen av Lollo. Det är genom detta engagemang som Lollo blev så känd: Kommunen förmedlade kontakt mellan Lollo och en rad stora nyhetsredaktioner.

Resultatet blev ett antal nyhetsinslag där Lollo berättar om att hon har fått skydd från sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat henne och hennes syster. Kommunen sade nej till polisens begäran om att få hennes vistelseadress för att kunna verkställa utvisningen till Kroatien. Lollo själv har knappt varit i Kroatien utan hade, då utvisningen skulle verkställas, spenderat 15 av sina 17 år i Sverige. Företrädare för kommunen, som omsorgschef Christel Jönsson och socialnämndens ordförande Gun Hedlund, FP, var mycket kritiska till utvisningsbeslutet - något man kan höra om här, läsa om här, och kolla in ett inslag om här.


Karlshamns kommuns agerande har kort sagt framstått som kraftfullt och modigt. Men - det här stödet har inte Lollo fått under hela sin tid i Karlshamn. När hon först kom till kommunen, och misshandeln blev känd av socialtjänsten, fick hon inget stöd alls. Det finns minst tre anmälningar bevarade, skickade från skolpersonal till socialtjänsten i Karlshamn, från september till december 2006. Ingen av dessa ledde till åtgärd. Först när pappan hade slagit sina döttrar med en videokabel gjorde socialen ett hembesök. Vid detta besök erbjöd socialsekreterarna en läkarundersökning - inget annat. Men pappan tog med den ena dottern och försvann. Då gick socialen också.

Nästa dag bestämde man sig trots allt för att erbjuda flickorna ett skyddat boende. Men det här gällde bara en kortare tid. Efter några veckor skulle de hem igen. De fick bo på ett öppet vårdhem och tvingades till umgänge med pappan - först med personal närvarande, sedan själva. De rymde och visade rädsla på grund av detta.


"Orsak till behov av plats: zigenare"

Då ändrade Karlshamns kommun taktik. De bestämde sig istället för att låsa in Lollo på en sluten ungdominstitution, en av de tyngsta som finns i Sverige. När en kommun vill frihetsberöva en tonåring skriver man en anmälan till statens institutionsstyrelse, SIS. Där ska man ange orsaken till att den unge personen ska låsas in.

I sin anmälan till SIS skriver socialsekreteraren i Karlshamns kommun under rubriken "orsak till behov av plats" att Lollo har snattat - det finns inga domar eller andra dokument som bekräftar detta, men ändå - och att hon har rymt från tidigare placeringar. Och under rubriken "annan orsak" skriver socialsekretererarna "zigenare". För att det inte ska råda något tvivel om vad de menar fyller de på med "romsk tradition".

Det här upprepas ett par månader senare, i juni 2007, då Lollo åter ska låsas in. Bland orsakerna skriver Karlshamns kommun "romsk härkomst". En av socialsekreterarna som har skrivit i detta, för det är nya namn jämfört med den första anmälan, är fortfarande aktiv gentemot Lollo. Vid ett möte på socialkontoret i maj 2010 förklarar Lollo att hon inte känner något förtroende för honom, eftersom han har skrivit att hon ska låsas in för att hon är romska.

- Det känner jag inte till någonting om, säger han.


En av socialsekreterarna bakom den första anmälan har i ett mail kommenterat det hela. Hon menar att det är frågan om ett misstag, att etniciteten istället borde ha uppgetts under "övrig information". Hon säger också att hon inte visste att "zigenare" är ett olämpligt ord att använda. Enligt DO, som känner till det här ärendet, är förfarandet att jämställa med att kalla en människa med rötter i ett afrikanskt land för "neger".

Hur som helst så kan man mot socialsekreterarens svar, att ordet "zigenare" tyvärr har hamnat fel, mot detta kan man invända, eller snarare komma med följdfrågor som:

1. Det här är ju den viktigaste punkten i en anmälan - vad orsaken är till att det behövs plats på låst institution. Hur kan man fylla i helt "fel" information där?

2. Varför förtydligar man "zigenare" med "romsk tradition" om man har råkat skriva ordet "zigenare" på fel plats?

3. Varför anges "romsk härkomst" som orsak till behov av plats i NÄSTA anmälan, några månader senare?

4. Varför skrivs den egentliga orsaken, att Lollo behövde skydd från sin pappa, inte alls in under "orsaker"?

5. Varför skriver man inte att Lollo fick stryk av sin pappa, som just hade dömts i tingsrätten för detta, utan att Lollo "uppger att hon har blivit misshandlad"? Och varför anges inte åtminstone detta under "orsak till behov av plats"?

6. Och varför är etniciteten viktig ens som en "övrig information"? Lollo kan i princip bara ett språk, svenska. Om man vill påpeka att det är en person med utländsk bakgrund, för att undvika att hon hamnar på ett ställe där det till exempel bor nazister, varför inte bara ange "föräldrarna utomnordiskt födda" eller liknande?

På dessa frågor svarar socialsekreteraren att hon inte vill kommentera.


Handlingarna där inlåsningen av Lollo på grund av hennes "zigenar"skap framkommer är Lollos egendom, kopior på journalerna från socialförvaltningen i Karlshamn. Bland de 300 dokument som Lollo har fått därifrån finns också en utvärdering av Lollos ärende som socialnämnden antog våren 2007. Där skriver man bland annat att man inte har lyckats följa socialtjänstlagen och att allt i ärendet "bara har blivit fel". Man kan läsa hela den handlingen här. Man kan för övrigt också fundera över geografikunskaperna hos socialnämnden i Karlshamn, eftersom de uppger att föräldrarnas hemland är "Serbokroatien".


Brister i journalerna

Det finns också händelser som inte är med i dokumentationen. Vid ett tillfälle blev Lollos syster knivskuren då hon försökte skydda Lollo från pappans övergrepp.

- Pappa bråkade med mig och försökte kasta en kniv på mig. Min syster gick emellan och fick kniven på sig. Hon visade såret för socialen, men det hände ingenting. Vi fick fortsätta bo hemma, säger Lollo.

Såhär beskrivs samma händelse av en socialsekreterare som på grund av tystnadsplikten inte vill bli igenkänd. Hon är intervjuad per telefon och har granskat sina intervjusvar i efterhand. Man kan läsa en längre intervju här. Socialsekreteraren jobbar inte längre kvar på Karlshamns kommun. Men hon minns Lollos ärende mycket tydligt - inte minst när pappan knivskar sina döttrar:

- Jag var väldigt upprörd över det och jag tror till och med att jag skrev in det i journalen för att liksom ha ryggen fri, att det här var inte okej. Att dom... personal som åkte hem, de tyckte också att det var vidrigt. Man kan väl säga att alla som hade träffat de här tjejerna var väl av uppfattningen att de skulle inte hem igen.

Den journal som socialsekreteraren talar om har inte Lollo fått ut, trots att det är hennes egendom. Ett skäl kan vara att Karlshamns kommun inte vill att fler brister i ärendet ska bli kända, ens av Lollo själv eller av hennes närmsta krets. Hur som helst så refererar socialsekreteraren till flera anmärkningsvärda händelser som hon ska ha antecknat, men som inte finns med bland journalerna som kommunen gett till Lollo.


Knivhändelsen polisanmäldes alltså inte ens. Detta medger socialnämndens ordförande Gun Hedlund, FP, är fel:

- Det borde ha gjorts en polisanmälan, säger hon.

När pappan försökte köra över socialarbetarna - då ändrades allt

När Lollo släpptes ut från den andra låsta institutionen, i augusti 2007, hade socialen ännu en gång omvärderat pappans beteende. Han hade då varit "stabil" under en tid och Lollo bedömdes kunna flytta hem den 3 augusti. Hon flyttar hem. Men på kvällen den 3 augusti ringer Lollo till en socialarbetare. Då har pappan börjat slå henne igen och hon har flytt hemifrån, barfota, med mamman och sin yngsta syster, ett spädbarn, på en cykelväg mellan Asarum och Karlshamn. Där hittar socialen dem och tar in Lollo, mamman och yngsta systern i sin bil.

Då kommer pappan i sin bil. Han försöker köra över socialsekreterarna och kvaddar deras bil. Därefter sliter han ut Lollo och slänger in henne i sin egen bil och kör därifrån.

Från och med den händelsen ger kommunen Lollo ett mer konsekvent skydd.

- Då när pappa körde på deras bil och slet ut mig ur deras bil, då började de tro på mig, säger Lollo.


Kommunen spelar hjälterollen

Under hösten 2008, ett år senare, börjar det bli dags för migrationsverket att utvisa familjen. Att Lollo är gömd av kommunen för att hennes pappa slår henne tar verket ingen notis om - familjen ska utvisas tillsammans. Detta upprör många och Karlshamns kommun tar ställning mot migrationsverket. Det är från denna tid massmedias bild av socialtjänsten i Karlshamn härstammar. Hur Lollos ärende hanterades innan dess har inte blivit känt förrän idag.

Gun Hedlund, FP, ordförande i socialnämnden, har viss självkritik:

- Det jag inte är nöjd med är att vi lät henne flytta hem vid något tillfälle, men vi var ju tvungna att vara säkra, det är ju så. Man är alltid tveksam i sådana här ärenden.

I övrigt tycker hon att Karlshamns kommun har skött Lollos ärende bra.


Lollos syskon - finns de?

När ett barn blir misshandlat av en förälder kan det vara en enstaka händelse och det kan gälla just det barnet, inte eventuella syskon. Men det kan också vara en mer systematisk våldsanvändning som drabbar alla i familjen. Lollos pappas våld är av det senare slaget. Alla Lollos fem syskon blev misshandlade, permanent. Mamman också. Trots att Lollos yngsta syskon var ett spädbarn när de här händelserna utspelar sig.

När en mamma blir misshandlad kan hon inte vara till hjälp för sina barn, allra minst ett spädbarn. Karlshamns kommun gjorde inga omhändertaganden av de tre yngsta syskonen. En händelse då en fältarbetare från kommunen kommer till familjens lägenhet, och Lollos äldste lillebror står blodig och sönderslagen i fönstret till lägenheten, redo att kasta sig ned för att ta livet av sig, leder händelsen inte ens till en polisanmälan, än mindre till att brodern erbjuds skydd.

När Lollos storasyster fyller 18 åker hon raka vägen ut från det skyddade boende hon just då hade.

- Hon kom och frågade var hon skulle bo, men vi fick inte erbjuda henne någonting, säger socialsekreteraren som tog emot henne och som hade jobbat med ärendet tidigare.

Systern hade att välja på att sova i trappuppgångar och att flytta hem till pappan. Hon valde trappuppgångarna. Efter ett par nätter tog en kompis mamma hand om henne.

- Min dotter sade att P (Lollos syster) bodde i trappuppgångar i stan. Jag sa att hon måste komma till oss och bo här. Så hon flyttade in. Hon hade ingenting, inte mer än kläderna hon kom i, säger mamman.

Få människor känner troligen till att Lollo har biologiska syskon. Det har inte framgått i rapporteringen om Lollos uppehållstillstånd. Framför allt har det inte framgått att syskonen har varit lika utsatta för våld som Lollo. Varför? Det mest sannolika är att kommunen inte haft någonting att berätta, eftersom socialtjänsten inte erbjudit något skydd alls åt dessa barn.

Omsvängningen i Lollos fall kom när pappan försökte köra ihjäl socialsekreterarna. Men inte ens det ledde till att resten av barnen fick skydd. Och när Lollo funderar över varför socialen ändrade attityd, från att ha låst in henne på grund av hennes etnicitet, till att försvara henne mot migrationsverket, säger hon såhär:

- Jag vet inte varför de ändrade sig... Kanske de hade gjort mycket fel och ville göra något bra.


En annan socialarbetare, som också han är förhindrad att framträda, är inne på samma spår:

- Kommunen hade dåligt samvete för att man hade skickat hem Lollo blåslagen för att bo ännu en natt hemma hos pappan. De hade inte plats någonstans sade de... och det vet de ju egentligen att det är fel. Så de har försökt kompensera för det i efterhand.


Glenn Möllergren, frilansjournalist

glennmollergren@hotmail.com

ANNONS
Av glenn möllergren - 1 juli 2010 11:40

Den första av två anmälningar till SIS som Karlhamns kommun skickade när Lollo skulle låsas in på ungdomsanstalt.

  


ANNONS
Av glenn möllergren - 1 juli 2010 11:12

Lollo låstes in för att hon är "zigenare"

 

  

nnn Tonårstjejen Lollo hade misshandlats i åratal av sin pappa. När familjen flyttade till Karlshamn anmälde skolpersonalen att hon och hennes syster var blåslagna och sade att pappan hade slagit henne. Det tog månader innan socialen överhuvudtaget reagerade.

När den väl gjorde det var det som om det var Lollo, och inte pappan, som var problemet. Efter ett kort omhändertagande fick Lollo flytta hem igen. Misshandeln fortsatte men när Lollos skulle tas omhand igen låste kommunen istället in henne - med hänvisning till att hon är "zigenare" och förtydligar med att Lollo lever enligt "romsk tradition". Detta, tillsammans med att hon hade "rymt och snattat", anges alltså som orsaken till att Lollo skulle låsas in tillsammans med brottslingar och narkomaner på en av Sveriges tyngsta, och mest kritiserade, ungdomsinstitutioner - kommunens ansökan om denna placering hittar du här.


Samma sak händer ett par månader senare, denna gång med hänvisning till att Lollo är av "romsk härkomst".

Lollo fick veta allt detta under våren 2010, tre år efteråt. Och hon är mycket kritisk till socialtjänstens hanterande:


- Det var så att de inte trodde på mig. De tyckte att de tvungna att testa först om jag blev misshandlad, säger Lollo.Karlshamns kommun säger idag att det var ett misstag att hantera ärendet såhär. Men detta har inte framförts offentligt eller meddelats Lollo. Inget ansvar har ännu utkrävts.

Här finns ett tv-reportage om Karlshamns kommuns behandling av Lollo.


Karlshamns roll när det gäller Lollos ärende har hittills framstått som korrekt, kanske till och med ädel. Kommunen visade ett stort engagemang för att hindra utvisningen av Lollo. Det är genom detta engagemang som Lollo blev så känd: Kommunen förmedlade kontakt mellan Lollo och en rad stora nyhetsredaktioner.

Resultatet blev ett antal nyhetsinslag där Lollo berättar om att hon har fått skydd från sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat henne och hennes syster. Kommunen sade nej till polisens begäran om att få hennes vistelseadress för att kunna verkställa utvisningen till Kroatien. Lollo själv har knappt varit i Kroatien utan hade, då utvisningen skulle verkställas, spenderat 15 av sina 17 år i Sverige. Företrädare för kommunen, som omsorgschef Christel Jönsson och socialnämndens ordförande Gun Hedlund, FP, var mycket kritiska till utvisningsbeslutet - något man kan höra om här, läsa om här, och kolla in ett inslag om här.


Karlshamns kommuns agerande har kort sagt framstått som kraftfullt och modigt. Men - det här stödet har inte Lollo fått under hela sin tid i Karlshamn. När hon först kom till kommunen, och misshandeln blev känd av socialtjänsten, fick hon inget stöd alls. Det finns minst tre anmälningar bevarade, skickade från skolpersonal till socialtjänsten i Karlshamn, från september till december 2006. Ingen av dessa ledde till åtgärd. Först när pappan hade slagit sina döttrar med en videokabel gjorde socialen ett hembesök. Vid detta besök erbjöd socialsekreterarna en läkarundersökning - inget annat. Men pappan tog med den ena dottern och försvann. Då gick socialen också.

Nästa dag bestämde man sig trots allt för att erbjuda flickorna ett skyddat boende. Men det här gällde bara en kortare tid. Efter några veckor skulle de hem igen. De fick bo på ett öppet vårdhem och tvingades till umgänge med pappan - först med personal närvarande, sedan själva. De rymde och visade rädsla på grund av detta.


"Orsak till behov av plats: zigenare"

Då ändrade Karlshamns kommun taktik. De bestämde sig istället för att låsa in Lollo på en sluten ungdominstitution, en av de tyngsta som finns i Sverige. När en kommun vill frihetsberöva en tonåring skriver man en anmälan till statens institutionsstyrelse, SIS. Där ska man ange orsaken till att den unge personen ska låsas in.

I sin anmälan till SIS skriver socialsekreteraren i Karlshamns kommun under rubriken "orsak till behov av plats" att Lollo har snattat - det finns inga domar eller andra dokument som bekräftar detta, men ändå - och att hon har rymt från tidigare placeringar. Och under rubriken "annan orsak" skriver socialsekretererarna "zigenare". För att det inte ska råda något tvivel om vad de menar fyller de på med "romsk tradition".

Det här upprepas ett par månader senare, i juni 2007, då Lollo åter ska låsas in. Bland orsakerna skriver Karlshamns kommun "romsk härkomst". En av socialsekreterarna som har skrivit i detta, för det är nya namn jämfört med den första anmälan, är fortfarande aktiv gentemot Lollo. Vid ett möte på socialkontoret i maj 2010 förklarar Lollo att hon inte känner något förtroende för honom, eftersom han har skrivit att hon ska låsas in för att hon är romska.

- Det känner jag inte till någonting om, säger han.


En av socialsekreterarna bakom den första anmälan har i ett mail kommenterat det hela. Hon menar att det är frågan om ett misstag, att etniciteten istället borde ha uppgetts under "övrig information". Hon säger också att hon inte visste att "zigenare" är ett olämpligt ord att använda. Enligt DO, som känner till det här ärendet, är förfarandet att jämställa med att kalla en människa med rötter i ett afrikanskt land för "neger".

Hur som helst så kan man mot socialsekreterarens svar, att ordet "zigenare" tyvärr har hamnat fel, mot detta kan man invända, eller snarare komma med följdfrågor som:

1. Det här är ju den viktigaste punkten i en anmälan - vad orsaken är till att det behövs plats på låst institution. Hur kan man fylla i helt "fel" information där?

2. Varför förtydligar man "zigenare" med "romsk tradition" om man har råkat skriva ordet "zigenare" på fel plats?

3. Varför anges "romsk härkomst" som orsak till behov av plats i NÄSTA anmälan, några månader senare?

4. Varför skrivs den egentliga orsaken, att Lollo behövde skydd från sin pappa, inte alls in under "orsaker"?

5. Varför skriver man inte att Lollo fick stryk av sin pappa, som just hade dömts i tingsrätten för detta, utan att Lollo "uppger att hon har blivit misshandlad"? Och varför anges inte åtminstone detta under "orsak till behov av plats"?

6. Och varför är etniciteten viktig ens som en "övrig information"? Lollo kan i princip bara ett språk, svenska. Om man vill påpeka att det är en person med utländsk bakgrund, för att undvika att hon hamnar på ett ställe där det till exempel bor nazister, varför inte bara ange "föräldrarna utomnordiskt födda" eller liknande?

På dessa frågor svarar socialsekreteraren att hon inte vill kommentera.


Handlingarna där inlåsningen av Lollo på grund av hennes "zigenar"skap framkommer är Lollos egendom, kopior på journalerna från socialförvaltningen i Karlshamn. Bland de 300 dokument som Lollo har fått därifrån finns också en utvärdering av Lollos ärende som socialnämnden antog våren 2007. Där skriver man bland annat att man inte har lyckats följa socialtjänstlagen och att allt i ärendet "bara har blivit fel". Man kan läsa hela den handlingen här. Man kan för övrigt också fundera över geografikunskaperna hos socialnämnden i Karlshamn, eftersom de uppger att föräldrarnas hemland är "Serbokroatien".


Brister i journalerna

Det finns också händelser som inte är med i dokumentationen. Vid ett tillfälle blev Lollos syster knivskuren då hon försökte skydda Lollo från pappans övergrepp.

- Pappa bråkade med mig och försökte kasta en kniv på mig. Min syster gick emellan och fick kniven på sig. Hon visade såret för socialen, men det hände ingenting. Vi fick fortsätta bo hemma, säger Lollo.

Såhär beskrivs samma händelse av en socialsekreterare som på grund av tystnadsplikten inte vill bli igenkänd. Hon är intervjuad per telefon och har granskat sina intervjusvar i efterhand. Man kan läsa en längre intervju här. Socialsekreteraren jobbar inte längre kvar på Karlshamns kommun. Men hon minns Lollos ärende mycket tydligt - inte minst när pappan knivskar sina döttrar:

- Jag var väldigt upprörd över det och jag tror till och med att jag skrev in det i journalen för att liksom ha ryggen fri, att det här var inte okej. Att dom... personal som åkte hem, de tyckte också att det var vidrigt. Man kan väl säga att alla som hade träffat de här tjejerna var väl av uppfattningen att de skulle inte hem igen.

Den journal som socialsekreteraren talar om har inte Lollo fått ut, trots att det är hennes egendom. Ett skäl kan vara att Karlshamns kommun inte vill att fler brister i ärendet ska bli kända, ens av Lollo själv eller av hennes närmsta krets. Hur som helst så refererar socialsekreteraren till flera anmärkningsvärda händelser som hon ska ha antecknat, men som inte finns med bland journalerna som kommunen gett till Lollo.


Knivhändelsen polisanmäldes alltså inte ens. Detta medger socialnämndens ordförande Gun Hedlund, FP, är fel:

- Det borde ha gjorts en polisanmälan, säger hon.

När pappan försökte köra över socialarbetarna - då ändrades allt

När Lollo släpptes ut från den andra låsta institutionen, i augusti 2007, hade socialen ännu en gång omvärderat pappans beteende. Han hade då varit "stabil" under en tid och Lollo bedömdes kunna flytta hem den 3 augusti. Hon flyttar hem. Men på kvällen den 3 augusti ringer Lollo till en socialarbetare. Då har pappan börjat slå henne igen och hon har flytt hemifrån, barfota, med mamman och sin yngsta syster, ett spädbarn, på en cykelväg mellan Asarum och Karlshamn. Där hittar socialen dem och tar in Lollo, mamman och yngsta systern i sin bil.

Då kommer pappan i sin bil. Han försöker köra över socialsekreterarna och kvaddar deras bil. Därefter sliter han ut Lollo och slänger in henne i sin egen bil och kör därifrån.

Från och med den händelsen ger kommunen Lollo ett mer konsekvent skydd.

- Då när pappa körde på deras bil och slet ut mig ur deras bil, då började de tro på mig, säger Lollo.


Kommunen spelar hjälterollen

Under hösten 2008, ett år senare, börjar det bli dags för migrationsverket att utvisa familjen. Att Lollo är gömd av kommunen för att hennes pappa slår henne tar verket ingen notis om - familjen ska utvisas tillsammans. Detta upprör många och Karlshamns kommun tar ställning mot migrationsverket. Det är från denna tid massmedias bild av socialtjänsten i Karlshamn härstammar. Hur Lollos ärende hanterades innan dess har inte blivit känt förrän idag.

Gun Hedlund, FP, ordförande i socialnämnden, har viss självkritik:

- Det jag inte är nöjd med är att vi lät henne flytta hem vid något tillfälle, men vi var ju tvungna att vara säkra, det är ju så. Man är alltid tveksam i sådana här ärenden.

I övrigt tycker hon att Karlshamns kommun har skött Lollos ärende bra.


Lollos syskon - finns de?

När ett barn blir misshandlat av en förälder kan det vara en enstaka händelse och det kan gälla just det barnet, inte eventuella syskon. Men det kan också vara en mer systematisk våldsanvändning som drabbar alla i familjen. Lollos pappas våld är av det senare slaget. Alla Lollos fem syskon blev misshandlade, permanent. Mamman också. Trots att Lollos yngsta syskon var ett spädbarn när de här händelserna utspelar sig.

När en mamma blir misshandlad kan hon inte vara till hjälp för sina barn, allra minst ett spädbarn. Karlshamns kommun gjorde inga omhändertaganden av de tre yngsta syskonen. En händelse då en fältarbetare från kommunen kommer till familjens lägenhet, och Lollos äldste lillebror står blodig och sönderslagen i fönstret till lägenheten, redo att kasta sig ned för att ta livet av sig, leder händelsen inte ens till en polisanmälan, än mindre till att brodern erbjuds skydd.

När Lollos storasyster fyller 18 åker hon raka vägen ut från det skyddade boende hon just då hade.

- Hon kom och frågade var hon skulle bo, men vi fick inte erbjuda henne någonting, säger socialsekreteraren som tog emot henne och som hade jobbat med ärendet tidigare.

Systern hade att välja på att sova i trappuppgångar och att flytta hem till pappan. Hon valde trappuppgångarna. Efter ett par nätter tog en kompis mamma hand om henne.

- Min dotter sade att P (Lollos syster) bodde i trappuppgångar i stan. Jag sa att hon måste komma till oss och bo här. Så hon flyttade in. Hon hade ingenting, inte mer än kläderna hon kom i, säger mamman.

Få människor känner troligen till att Lollo har biologiska syskon. Det har inte framgått i rapporteringen om Lollos uppehållstillstånd. Framför allt har det inte framgått att syskonen har varit lika utsatta för våld som Lollo. Varför? Det mest sannolika är att kommunen inte haft någonting att berätta, eftersom socialtjänsten inte erbjudit något skydd alls åt dessa barn.

Omsvängningen i Lollos fall kom när pappan försökte köra ihjäl socialsekreterarna. Men inte ens det ledde till att resten av barnen fick skydd. Och när Lollo funderar över varför socialen ändrade attityd, från att ha låst in henne på grund av hennes etnicitet, till att försvara henne mot migrationsverket, säger hon såhär:

- Jag vet inte varför de ändrade sig... Kanske de hade gjort mycket fel och ville göra något bra.


En annan socialarbetare, som också han är förhindrad att framträda, är inne på samma spår:

- Kommunen hade dåligt samvete för att man hade skickat hem Lollo blåslagen för att bo ännu en natt hemma hos pappan. De hade inte plats någonstans sade de... och det vet de ju egentligen att det är fel. Så de har försökt kompensera för det i efterhand.


Glenn Möllergren, frilansjournalist

glennmollergren@hotmail.com

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<<
Juli 2010
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ glennmollergren med Blogkeen
Följ glennmollergren med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se